ŻOMM AĠĠORNAT:

Ugwaljanza ma kulħadd, kemm jekk fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fi djarna. Huwa mportanti li jiġi żgurat l-għola livell ta' ugwaljanza bejn kulħadd, u li jiġi offrut l-aktar ambjent ġust. Il-Gvern għandu jmexxi bl-eżempju. Il-Forza Nazzjonali qed tneħħi erba' proposti sabiex issir ġlieda kontra l-inugwaljanza, kemm fid-dar u fuq il-post tax-xogħol.


Joseph Muscat Insaħħu aktar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u nagħmlu pjan nazzjonali ġdid ta’ azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi li jara wkoll li tiġi indirizzata d-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel.

Joseph Muscat Immexxu bl-eżempju u għalhekk nintrabtu li l-Gvern iżid sostanzjalment il-possibilità ta’ teleworking.

Joseph Muscat Niżguraw li mill-anqas nofs il-membri maħtura l-bordijiet pubbliċi kollha jkunu nisa. Gvern ġdid iħeġġeġ lis-settur privat jagħmel l-istess kemm l-possibilità ta’ teleworking kif ukoll l-ħatriet l-bordijiet.

Joseph Muscat Inwettqu l-prinċipju tal-istess ħlas għall-istess xogħol, u nsaħħu l-miżuri biex dan jidħol ukoll s-settur privat.