ŻOMM AĠĠORNAT:

100 proposta għal Għawdex! Mhux proposti li waqgħu mis-sema’ iżda mitt proposta li jridu l-Għawdxin stess. Kemm jien kburi li għall-ewwel darba fl-istorja qed nagħtu l-opportunità li malli l-Forzi Nazzjonali tingħata l-fiduċja fil-Gvern se nkunu qed inwettqu manifest elettorali sħiħ iddedikat għal Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista huwa d-dar naturali tal-Għawdxin. Joseph Muscat ma jistax imeri s-sewwa magħruf. Wiegħed xogħol għall-Għawdxin f’Għawdex u minflok żdiedu b’600 l-Għawdxin li ta’ kuljum jieħdu l-iskariġġ jinżlu bilfors jaħdmu Malta. Il-pjan tiegħi hu li mmexxi Gvern li jeżenta t-taxxa tad-dħul lin-negozji li jagħżlu jiftħu f’Għawdex, ngħinu lil dawk il-koppji żgħażagħ li jibqgħu jew ireġġgħu lura f’Għawdex; ninvestu €75 miljun f’toroq ġodda u fuq kollox nerġgħu l-isptar ġenerali t’Għawdex lill-Għawdxin. Dan il-patt mal-Għawdxin se jerġa’ jagħti lura dak li vera jixraqilna. Grazzi lil Simon Mizzi li mexxa t-tfassil tal-manifest għal Għawdex u grazzi tal-entużjażmu li erġajna qed naraw u nħossu.

Fil-frattemp, dawn il-kelmtejn qed niktibhom ftit tard mis-soltu. Infatti ktibthom malli ħarġet l-aħbar li Dr. Godfrey Farrugia rriżenja mill-Partit Laburista u ngħaqad bħala kandidat mal-Forza Nazzjonali. Merħba Godfrey u merħba lil dawk kollha, bħall-idrologu Marco Cremona li qed jgħarrfu li l-pajjiż qed isejħilna nagħmlu il-vera l-aqwa għażla – Nagħżlu Malta.

It-triq għat-telgħa, iżda konvint li flimkien se nerġgħu nagħtu lill-Malta r-ruħ li tilfet fl-aħħar erba’ snin. Ingħaqdu magħna għada għall-Mass Meeting f’Ħaż Żebbuġ ħalli s-sewwa jirbaħ żgur.